Filmowe Studium Policealne przy Warszawskiej Szkole Filmowej to miejsce, w którym podczas 4 semestrów nauki (w systemie weekendowym) można poszerzyć swoją świadomość aktorską. Podczas ponad 500 godzin dydaktycznych, słuchacz będzie miał możliwość pracowania z ponad dziesięcioma prowadzącymi. Zajęcia odbywają się w grupach i indywidualnie.

Oferujemy zajęcia z techniki mowy, naukę dykcji i prawidłowego operowania głosem. Kontynuacją tych zajęć są zajęcia wokalne. Podczas śpiewania w grupie można poznać zagadnienia dotyczące oddechu i higieny głosu. W ramach elementarnych zadań aktorskich słuchacz pozna podstawy techniki aktorskiej w obrębie zagadnień: „Patrzę / słucham / mówię ”. Rozwijając swój instrument emocjonalny słuchacz zacznie pracę nad monologiem, a następnie nad sceną grupową. W ramach zajęć z improwizacji będzie miał okazje do pobudzania wyobraźni i wyrabiania świadomości bycia na scenie lub przed kamerą.

  

Podczas intensywnego treningu aktorskiego można odkryć drzemiące w sobie pokłady energii twórczej, którą wykorzystać można do indywidualnej pracy nad sobą, zadań z partnerem i procesów grupowych. Opuszczając strefę komfortu, słuchacz krok po kroku będzie stawał się autentyczny i oryginalny. Zajęcia ruchowe mają na celu zapoznanie słuchaczy z ćwiczeniami rozwijającymi świadomość koordynacyjną i rozbudzenie świadomości naturalnych mechanizmów i odruchów.

W ramach improwizacji / kompozycji ruchu/ pracy z partnerem – słuchacze uczą się, w jaki sposób wykorzystywać i zwiększać naturalne możliwości ciała, aby budować sekwencje ruchowe. Poznają poszczególne narzędzia, takie jak: pauza, tempo, poziom i zakres ruchu. Duży nacisk kładzie się na wydobycie indywidualnej jakości ruchu, a także na poszerzenie możliwości wyrazowych ciała. Podczas zajęć wprowadzane są również elementy pracy z partnerem, które pomagają pokonać bariery kontaktu fizycznego. Przedmiot choreografia w scenie stanowi okazję do wykorzystania powyższych narzędzi w pracy z choreografem i reżyserem w konkretnym materiale scenicznym (spektakl lub film).

Podczas warsztatów pracy z kamerą, słuchacze zapoznają się z podstawowymi zadaniami, jakie czekają na nich na planach filmowych. Mają okazję stanąć „po obu stronach kamery”, a dzięki temu mają szansę zrozumieć, jakimi mechanizmami rządzi się praca na planie filmowym. W ramach pracy z kamerą odbywają się również warsztaty castingowe, podczas których słuchacze otrzymają kompleksową wiedzą na temat tego, jak przygotować się do castingu.

Warsztat lektorski - to zajęcia prowadzone w studio dźwiękowym. Słuchacz może spróbować różnych rodzajów pracy głosem przed mikrofonem. Dużym atutem tych zajęć jest indywidualne i bardzo praktyczne podejście.

Filmowe Studium Policealne ściśle współpracuje z Warszawską Szkołą Filmową. Słuchacze mają możliwość nawiązać kontakty z kolegami z wydziałów: reżyserskiego i operatorskiego – dzięki czemu, trafiają na „małe plany filmowe” grając w etiudach i pracach zaliczeniowych. Każdy z trzech pierwszych semestrów kończy się pokazem najciekawszych materiałów. Ostatni semestr - „Projekt teatr” - kończy się spektaklem granym na scenie. Absolwent Studium otrzymuje dyplom ukończenia kursu oraz zestaw materiałów zarejestrowanych w ciągu dwóch lat.


Więcej informacji na temat rekrutacji udziela: Renata Kowalik, renatakowalik@szkolafilmowa.pltel. +48 22 663 62 41


 ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE!

Feedback