Nabór na intensywny kurs montażu.
Termin kursu: 30 czerwca-11 lipca 2014.

Dwutygodniowy kurs prowadzony będzie w trybie dziennym i obejmie 50 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.30 (w tym 30-minutowa przerwa). Dopuszczalna liczba uczestników: 9-20 osób. Przy jednym stanowisku montażowym: 1-2 osoby.

Kurs poprowadzi Zbigniew Niciński, montażysta i realizator telewizyjny. Nagrodzony w 1992r. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za montaż filmu "Psy" w reż. Władysława Pasikowskiego. Oprócz tego montażysta takich filmów jak, m.in. "Psy 2. Ostatnia krew", "Kroll", "Pokaż kotku co masz w środku".

Założenia programowe kursu

DZIEŃ 1

Wprowadzenie do zajęć.
Zapoznanie się z istotą montażu: czemu służy montaż i jak powinno się postrzegać tę dziedzinę działalności artystycznej.
Sprawdzian predyspozycji poszczególnych uczestników kursu przez proste ćwiczenie typu ciągi montażowe.
Sprzęt do dyspozycji montażysty.
Zaprezentowanie sprzętu w montażowni – komputery, program AVID.
Prezentacja programu AVID, przede wszystkim jego podstawowych funkcji, przydatnych w późniejszej pracy kursantów.

DZIEŃ 2

Co to jest montaż?
Rys historyczny montażu ilustrowany fragmentami filmów.
Gdzie jest montaż?
Kursanci dostaną trzy fragmenty różnych form filmowych – fabuła, dokument, program telewizyjny i będą omawiać znalezione cięcia.

DZIEŃ 3

Podstawy montażu - 1.
Ujęcie, scena, sekwencja. Film na taśmie światłoczułej, zapis cyfrowy. Robienie filmu aparatem fotograficznym.
Pierwsze kroki.
Proste ćwiczenie z użyciem sprzętu będącego w dyspozycji kursantów. Aparaty fotograficzne posłużą do wykonania trzech – pięciu zdjęć tworzących całość, z uwzględnieniem wielkości planów filmowych oraz ich następstwa.

DZIEŃ 4

Podstawy montażu - 2.
Planowanie montażu, czyli: prace literackie, scenariusz, scenopis, scenopis obrazkowy.
Scenopis.
Kursanci wymyślają temat na etiudę i wykonują scenopis obrazkowy.
Przedstawienie ćwiczeń.
Omówienie prac kursantów.

DZIEŃ 5

Ruch w filmie.
Ruch obiektu, ruch kamery, Cięcia na ruchu. Rytm i tempo.
Ćwiczenie na ruch.
Wykorzystam do tego ćwiczenia swoją lustrzankę. Zrobimy kilka ujęć z ruchem wewnątrz kadru, z ruchem powolnym i szybkim. Po wprowadzenie do komputera zobaczymy, jak te ujęcia się montują. Sprawdzimy kilka możliwości cięć.

DZIEŃ 6

Film fabularny.
Dialogi w filmie – jak montować rozmowę dwóch postaci?
Scena dialogowa.
Ćwiczenie – montaż krótkiej scenki dialogowej z serialu fabularnego.

DZIEŃ 7

Podstawy montażu - 3.
Montaż dramaturgiczny i skojarzeniowy.
Podstawy montażu - 4.
Wybrane figury stylistyczne.
Podstawy montażu - 5.
Interpunkcja filmowa. Wykonanie kilku przejść obrazkowych.

DZIEŃ 8

Podstawy montażu - 6.
Budowanie całości dzieła – dramaturgia filmowa w fabule kontra układ dokumentu.
Dramaturgia.
Szukanie dramaturgii w różnych dziełach audiowizualnych.

DZIEŃ 9

Dźwięk w filmie.
Muzyka, efekty i dialogi w filmie z podziałem na gatunki. Przykłady filmów. Prezentacja udźwiękawiania scenki z filmu.
Ćwiczenie z dźwiękiem.
Podkładanie dźwięku pod wybraną scenkę. Kursanci dostaną do dyspozycji obraz, muzykę i efekty akustyczne.

DZIEŃ 10

Wykończenie filmu.
Opracowywanie filmu w warstwie obrazowej i dźwiękowej. Wykonanie napisów i korekty barwnej. Opublikowanie filmu na DVD.

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Kompletne zgłoszenie uczestnictwa w kursie powinno zawierać wypełnioną ankietę zgłoszeniową (do pobrania tutaj w pliku .doc) (do pobrania tutaj w pliku .pdf) oraz dowód uiszczenia opłaty za kurs.

Zgłoszenie należy dostarczyć (osobiście, listownie lub przy pomocy poczty elektronicznej ) na następujący adres:
Warszawska Szkoła Filmowa, ul. Generała J. Zajączka 7, 01-518 Warszawa
e-mail: annaszczoczarz@szkolafilmowa.pl

W ankiecie zgłoszeniowej proszę podać nazwę kursu i termin
"KURS MONTAŻU FILMOWEGO, 30 VI - 11 VII 2014 r."

Opłata za kurs wynosi 900 PLN (słownie: dziewięćset złotych).

Opłatę należy wnieść na konto prowadzone przez bank PKO BP:
Numer rachunku: 83 1020 1068 0000 1502 0060 0510
Właściciel rachunku: Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA
W tytule przelewu proszę podać nazwę "KURS MONTAŻU FILMOWEGO, 30 VI - 11 VII 2014 r." oraz imię i nazwisko uczestnika kursu (jeśli inne niż imię i nazwisko właściciela konta).

Feedback