Kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej dr Maciej Ślesicki i dyrektor Liceum Filmowego Piotr Seredyński postanowili przyznać stypendia naukowe dla dzieci żołnierzy poszkodowanych na misjach zagranicznych.

Główną intencją programu stypendialnego jest pomoc rodzinom osób, które z narażeniem życia i zdrowia walczyły pod polskimi barwami poza granicami naszego kraju. Stypendia przeznaczone są dla osób zainteresowanych nauką na kierunkach artystycznych i filmowych.

Chętni będą mogli skorzystać z oferty dydaktycznej Warszawskiej Szkoły Filmowej, która obejmuje studia licencjackie na kierunkach: reżyseria filmowa, reżyseria i produkcja gier wideo, montaż filmowy, realizacja obrazu, fotografia, aktorstwo nowych mediów, filmoznawstwo praktyczne, ekonomia kultury - menadżer kultury, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej.

Natomiast nauka w Liceum Filmowym, poza standardowym programem nauczania szkoły średniej, obejmuje zajęcia z podstaw pracy z kamerą, montażu, fotografii, ćwiczeń aktorskich i innych, które dotykają zagadnień związanych z filmem i nowymi mediami.

Osoby, które zdecydują się na podjęcie nauki na studiach licencjackich w Warszawskiej Szkole Filmowej i w Liceum Filmowym, będą całkowicie zwolnione z opłat za czesne.

Akcja pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się poprzez wiadomość mailową na adres magdalenalachniak@szkolafilmowa.pl.

W związku z procesem rekrutacji na studia i formalnościami, zgłoszenia przyjmowane będą do 13.06.2014, a następnie ustalane zostaną terminy spotkań indywidualnych.

Feedback