Ruszył nabór filmów na 40. Festiwal Filmowy w Gdyni. Wydarzenie współfinansowane przez PISF - Polski Instytut Sztuki Filmowej odbędzie się w dniach 14-19 września 2015.

40. edycja

40. Festiwal Filmowy w Gdyni ogłasza nabór do Konkursu Głównego, Konkursu Inne Spojrzenie, Konkursu Młodego Kina oraz Konkursu Fabularnych Filmów Krótkometrażowych. Do konkursów w 2015 roku mogą być zgłaszane filmy fabularne wyprodukowane w Polsce od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

Terminy zgłoszeń filmów

Zgłoszenia filmu do udziału w Konkursie Głównym Festiwalu oraz w Konkursie Inne Spojrzenie należy dokonać do 1 czerwca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia filmu do udziału w Konkursie Młodego Kina oraz Konkursie Fabularnych Filmów Krótkometrażowych należy dokonać do 18 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).


Formularz zgłoszenia filmu do udziału w Festiwalu należy pobrać ze stronywww.festiwalgdynia.pl.


40. Festiwal Filmowy w Gdyni odbędzie się w dniach 14-19 września 2015 roku.

Więcej informacji i regulamin festiwalu na stronie: www.festiwalgdynia.pl.

Feedback