Możemy już oficjalnie ogłosić, że partnerem Warszawskiej Szkoły Filmowej zostało Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych (Polish Society of Cinematogrphers). Od października 2017 roku oferta edukacyjna Uczelni rozwinie się o regularne masterclassy z udziałem najwybitniejszych autorów zdjęć filmowych. PSC powstało 1994 roku w Warszawie, a w skład komitetu założycielskiego weszli m.in. Wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej Andrzej Jaroszewicz, Paweł Edelman, Sławomir Idziak, Witold Adamek, Piotr Sobociński, Witold Sobociński, Jerzy Wójcik i inni najwybitniejsi polscy operatorzy.

Misją Stowarzyszenia było przede wszystkim: reprezentowanie interesów autorów zdjęć filmowych, zapewnienie wszechstronnych warunków rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji jego członków, wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju sztuki filmowej, a także popularyzacja zagadnień związanych ze sztuką operatorską. PSC przyznaje również co roku Nagrodę Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych dla twórcy najlepszych zdjęć do pełnometrażowego filmu fabularnego. Stowarzyszenie zrzesza twórców z bogatym dorobkiem filmowym, laureatów nagród wielu festiwali, wykładowców szkół filmowych i wyższych uczelni artystycznych.

Przy współpracy Warszawskiej Szkoły Filmowej i PSC powstanie bogaty program warsztatów, w których już od października będą uczestniczyć studenci Uczelni! 

Feedback