W dniach 7-8 grudnia 2013 roku w Warszawskiej Szkole Filmowej miały miejsce obrony prac dyplomowych nauczycieli, którzy wzięli udział w pierwszej edycji studiów podyplomowych praktycznej edukacji filmowej stART!

Obrony wieńczyły roczny, dwu semestralny projekt, w ramach którego 45 nauczycieli z całej Polski uczestniczyło w intensywnych zajęciach obejmujących m.in. podstawy operatorskie i reżyserii, zajęcia z montażu filmowego, wykłady reżyserów praktyków i pracę z projektami w szkołach. Wśród wielu wykładowców znaleźli się prof. Krzysztof Zanussi, kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej dr Maciej Ślesicki, dr Andrzej Kołodyński oraz opiekunowie merytoryczni i artystyczni trzech grup nauczycieli: Marek Brodzki, Jarosław Kupść i Maciej Prykowski.

Pracami dyplomowymi, które nauczyciele bronili 7-8 grudnia były filmy nakręcone ze swoimi uczniami. Do realizacji tych filmów nauczyciele przygotowywali się w ramach studiów stART!, konsultując z opiekunami scenariusze i założenia produkcyjne. Z 43 prac dyplomowych, 17 otrzymało ocenę dobry plus lub bardzo dobry, uprawniające do szerszej, niekomercyjnej dystrybucji np. w internecie pod marką filmu zrealizowanego w ramach studiów stART!

Studia podyplomowe stART! skierowane są do nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Głównym ich celem jest przygotowanie kadry pedagogicznej do aktywnego działania w zakresie edukacji filmowej jako integralnej części szkolnego kształcenia i wychowania młodych ludzi. Studia podyplomowe stART! są  częścią programu edukacji filmowej dla szkół ponadpodstawowych Filmoteka Szkolna, realizowanego z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Partnerem studiów podyplomowych stART! jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nauczyciele uczestniczący w studiach podyplomowych Warszawskiej Szkoły Filmowej równocześnie zostają włączeni do projektu Akcja! realizowanego przez CEO, dzięki czemu uzyskują dodatkowe wsparcie w procesach edukacji filmowej. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Feedback