Filmowe Studium Policealne przy Warszawskiej Szkole Filmowej to praktyczna szkoła zawodów filmowych dostępna dla każdego. 

Kandydaci mają do wyboru dwie nowoczesne ścieżki kształcenia: STUDIUM TECHNIK FILMOWYCH i STUDIUM TECHNIK AKTORSKICH. Nauka trwa dwa lata (cztery semestry) i prowadzona jest w systemie zaocznym (weekendowym). 

STUDIUM TECHNIK FILMOWYCH

specjalności dyplomowe:  Reżyseria filmowa, sztuka operatorska, montaż filmowy, produkcja filmowa.
Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający ukończenie dwuletniego toku kształcenia w specjalizacji FILM oraz wybranej specjalności dyplomowej. 

STUDIUM TECHNIK AKTORSKICH 

(Rozmowy kwalifikacyjne - 24 czerwca 2017 r. godzina 10.00)

Słuchacze poznają techniki wykorzystywane w zawodzie aktora: technikę Alexandra, technikę improwizacji, technikę Meissnera, techniki rosyjskich mistrzów teatru, technika mowy i emisji głosu, techniki ruchu oraz techniki wokalne.
Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający ukończenie dwuletniego toku kształcenia w zawodzie aktora.

 REJESTRACJA ONLINE

 

Feedback