Filmowe Studium Policealne

Nauka w Studium trwa dwa lata (cztery semestry) i prowadzona jest w systemie zaocznym (weekendowym). Zajęcia mogą odbywać się również w piątki, w godzinach popołudniowych (tj. po godzinie 17.00). Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający ukończenie dwuletniego toku kształcenia w specjalności FOTOGRAFIA I FILM oraz wybranej specjalności dyplomowej: 

Reżyseria Filmowa
Realizacja Obrazu Filmowego

Zarejestruj się poprzez formularz online! (kliknij!)

 


 

Studium Wokalno - Aktorskie

 

Nauka w Studium trwa trzy lata (6 semestrów). Każdy z czterech pierwszych semestrów kończy się pokazem najciekawszych materiałów.

Semestr V- to praca nad Małym dyplomem muzycznym -spektaklem granym na scenie.
Semestr VI – Masterclass – to praca nad spektaklem lub filmem.
Absolwent  Studium Wokalno - Aktorskiego otrzymuje dyplom ukończenia kursu oraz zestaw materiałów zarejestrowanych i nagranych w ciągu 3 lat.

Rekrutacja do Studium odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej: 16 września o godz. 14.00

Zarejestruj się poprzez formularz online! (kliknij!)

 

Feedback