Ruszyła rekrutacja do Filmowego Studium Policealnego - praktycznej szkoły zawodów filmowych dostępnej dla każdego!  Rozwijaj się pod okiem profesjonalistów!

Zarejestruj się poprzez formularz online! (kliknij!)

Nauka w Studium trwa dwa lata (cztery semestry) i prowadzona jest w systemie zaocznym (weekendowym). Zajęcia mogą odbywać się również w piątki, w godzinach popołudniowych (tj. po godzinie 17.00).

Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający ukończenie dwuletniego toku kształcenia w specjalności FOTOGRAFIA I FILM oraz wybranej specjalizacji (Animacja Filmowa i Realizacja Obrazu Filmowego) oraz wybranej specjalności dyplomowej.


 

REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO

 

 

REŻYSERIA FILMOWA

 

SZTUKA OPERATORSKA

 

 MONTAŻ FILMOWY

 


 

AKTORSTWO

 

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i związaną z tym likwidację zawodu animator kultury,
w którym dotychczas kształciło Filmowe Studium Policealne przy Warszawskiej Szkole Filmowej realizując specjalność związaną ze sztuką aktorską,
Linda & Ślesicki Production Sp. z o.o. podjęła starania o zarejestrowanie nowej szkoły i wprowadzenie do oferty zawodu aktor scen muzycznych ze specjalnością wokalno-aktorską.

 

Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki od września 2018 roku prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkoły, który udziela w tym zakresie wszystkich szczegółowych informacji.

 

 

 

Zobacz, jak wygląda nauka w Studium!  

 

         

   

 

 

 

 

Feedback