Serdecznie zapraszamy kandydatów do Studium Wokalno - Aktorskiego 
przy Warszawskiej Szkole Filmowej! 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 16 września o godz. 14.00

Zarejestruj się poprzez formularz online! (kliknij!)

 

Niepubliczna Policealna Szkoła Muzyczna, Wokalno-Aktorska przy Warszawskiej Szkole Filmowej to miejsce, w którym podczas 6 semestrów nauki ( w systemie weekendowym) można poszerzyć swoją świadomość aktorską. Podczas wielu godzin zajęć praktycznych, słuchacz ma możliwość pracowania z ponad piętnastoma prowadzącymi. Zajęcia odbywają się w grupach, jednak stawiamy na indywidualne podejście do słuchacza.

Nauka w naszej szkole pozwala odkryć w sobie pokłady energii twórczej, którą wykorzystać można do indywidualnej pracy nad sobą, do zadań z partnerem i procesów grupowych.
Oferujemy zajęcia z techniki mowy, naukę dykcji, prawidłowego operowania głosem i piosenki. Kontynuacją tych zajęć są zajęcia wokalne, muzyczne improwizacje oraz śpiew musicalowy i podstawy śpiewu klasycznego. Podczas śpiewania w grupie można poznać zagadnienia dotyczące oddechu i higieny głosu. Poszerzeniem doświadczeń z zakresu operowania głosem jest Warsztat lektorski (realizowany w studio dźwiękowym)gdzie słuchacz może spróbować różnych rodzajów pracy głosem przed mikrofonem.
W ramach Elementarnych zadań aktorskich słuchacz pozna podstawy techniki aktorskiej. Będzie miał wiele okazji do pobudzania wyobraźni i wyrabiania w sobie świadomości bycia na scenie lub przed kamerą.
Podczas pracy w ramach Prozy, słuchacz zacznie pracę nad monologiem i nad scenami dialogowymi.
Zajęcia te pogłębiane są podczas warsztatów Praca z kamerą, w ramach których słuchacz poznaje  mechanizmy jakimi rządzi się praca na planie filmowym oraz  podczas Warsztatu castingowego, prowadzonego przez jednego z czołowych reżyserów obsady w Polsce. Słuchacze otrzymują kompleksową wiedzą na temat tego, jak przygotować się do castingu.
Pogłębieniem elementarnych zadań aktorskich jest Trening aktorski, w ramach którego, słuchacz opuszczając strefę komfortu,  krok po kroku staje się bardziej autentyczny i oryginalny. Rozwijając swój instrument emocjonalny słuchacz kontynuuje pracę nad monologiem a następnie rozpoczyna pracę nad dwuosobowymi scenami z dramatu współczesnego.
Zajęcia ruchowe mają na celu zapoznanie słuchaczy z ćwiczeniami rozwijającymi świadomość koordynacyjną i rozbudzenie świadomości naturalnych mechanizmów i odruchów. W ramach improwizacji / kompozycji ruchu/ pracy z partnerem – słuchacze uczą się w jaki sposób wykorzystywać i zwiększać naturalne możliwości ciała  aby budować sekwencje ruchowe. Poznają poszczególne narzędzia takie  jak pauza, tempo, poziom i zakres ruchu. Duży nacisk kładzie się na wydobycie indywidualnej jakości ruchu a także na poszerzenie możliwości wyrazowych ciała.  Podczas zajęć wprowadzane są również elementy pracy z partnerem, które pomagają pokonać bariery kontaktu fizycznego.
Przedmiot choreografia w scenie stanowi okazję do wykorzystania powyższych narzędzi w pracy z choreografem i reżyserem w konkretnym materiale scenicznym.

Studium Wokalno - Aktorskie ściśle współpracuje z Filmowym Studium Policealnym . Słuchacze mają możliwość nawiązać kontakty z kolegami z kierunków: reżyserskiego i operatorskiego – dzięki czemu, trafiają na „małe plany filmowe”- grając w etiudach i pracach zaliczeniowych.

Każdy z czterech pierwszych semestrów kończy się pokazem najciekawszych materiałów.

Semestr V- to praca nad Małym dyplomem muzycznym -spektaklem granym na scenie.

Semestr VI – Masterclass – to praca nad spektaklem lub filmem.

Absolwent  Studium Wokalno - Aktorskiego otrzymuje dyplom ukończenia kursu oraz zestaw materiałów zarejestrowanych i nagranych w ciągu 3 lat.


 

Zobacz, jak wyglądają nasze zajęcia! 

 

         

   

 

 

 

 

Feedback