Kino bez fotografii nie mogłoby istnieć, dlatego w Warszawskiej Szkole Filmowej uczymy nie tylko robienia filmów, ale również zdjęć. 
To specjalność na kierunku Film i Multimedia, która co roku przyciąga studentów chętnych do nauki i pracy w tej wyjątkowej dziedzinie sztuki.

Zajęcia fotograficzne w Warszawskiej Szkole Filmowej prowadzone są w specjalnie do tego celu przygotowanym studio, które posiada pełne wyposażenie potrzebne do nauki, a przede wszystkim do praktyki fotograficznej. Począwszy od aparatów, przez lampy, tła fotograficzne, aż po sprzęt komputerowy z koniecznym oprogramowaniem.

Zajęcia prowadzą specjaliści w dziedzinie, doświadczeni pedagodzy i praktycy fotografii, m.in. Lidia Popiel, która zawodowo fotografią zajmuje się od 1985 roku, wykonując zdjęcia m.in. dla „Zwierciadła”, „Pani”, „Sukcesu”, a także dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, który jest autorem licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz publikacji. Jako reżyser światła współpracuje z teatrem Studio w Warszawie.

Zaletą studiowania fotografii w Warszawskiej Szkole Filmowej jest współpraca ze studentami z kierunku Aktorstwo Nowych Mediów, którzy pomagają swoim kolegom i koleżankom jako modele i modelki w trakcie nauki. 
Zaplecze filmowe Uczelni pomaga stworzyć warunki scenograficzne konieczne do realizacji zdjęć studyjnych, a industrialny budynek Szkoły zapewnia możliwość realizacji nowoczesnych sesji.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na specjalność Fotografia znajdują się w dziale Kierunki

f
ot. Jakub Wysocki

 

Feedback