Ruszyła rekrutacja do Filmowego Studium Policealnego! 

Aktualne terminy egzaminów wstępnych:

Studium Technik Aktorskich - 9 września

Zarejestruj się poprzez formularz online

STUDIUM TECHNIK FILMOWYCH

Nauka w Studium trwa dwa lata (cztery semestry) i prowadzona jest w systemie zaocznym (weekendowym). 

Słuchacze STUDIUM TECHNIK FILMOWYCH mogą wybrać jedną z czerech specjalności dyplomowych:

REŻYSERIĘ FILMOWĄ

SZTUKĘ OPERATORSKĄ

MONTAŻ FILMOWY

PRODUKCJĘ FILMOWĄ

Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający ukończenie dwuletniego toku kształcenia w specjalizacji FILM oraz wybranej specjalności dyplomowej.

 

STUDIUM TECHNIK AKTORSKICH

Nauka w Studium trwa dwa lata (cztery semestry) i prowadzona jest w systemie zaocznym (weekendowym). 

Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający ukończenie dwuletniego toku kształcenia w zawodzie aktora.

Rozmowa kwalifikacyjna 24 czerwca 2017 r. godzina 10.00

Kandydaci powinni przygotować:

- monolog

- fragment piosenki

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są przez komisję złożoną z wykładowców Studium. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zapoznanie się z dotychczasowymi doświadczeniami kandydata oraz jego oczekiwaniami związanymi z nauką w Studium Technik Aktorskich. 

Szczegóły rekrutacji 
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! 

 

 

Feedback